Tochtenverslagen

Het wad is altijd prachtig. Het geeft mij rust na een werkweek. Ik waan me graag in deze weidse en woeste wereld. Het ontdekken van nieuwe routes en het verleggen van mijn grenzen motiveert me nog sterker om er op uit te trekken. Hieronder is een overzicht te vinden van berichten en verslagen die over mijn gelopen tochten zijn verschenen.

Westelijk wad

Het westelijk wad kenmerkt zich door zijn uitgestrektheid. De bodem van de Waddenzee is hier zandig en de afstanden groot. Door de lage ligging van de relatief vlakke wadplaten blijft hier lang water staan, waardoor hier bij de meeste tochten lang gewaad moet worden wat de tochten in combinatie met de afstanden zwaar maken. Hier kan je goed de eenzaamheid ervaren.
Met het westelijk wad wordt het wad onder Terschelling, Vlieland en Texel bedoeld.

Slenk – Terschelling

Oostelijk wad

Het oostelijker wad ligt een stuk hoger dan het westelijke wad. De geulen zijn diep uitgesleten, waardoor het water bij eb sneller weg kan stromen. De eilanden liggen hier relatief dicht bij de kust. Deze combinatie maakt dat hier relatief eenvoudig tochten georganiseerd kunnen worden. Er is alleen wel veel slik te vinden. Een goede gids weet hier de weg tussen de altijd veranderende slikvelden. Hier geldt dat de kortste weg, zeker niet de snelste is. De grote dynamiek maakt dit gebied mooi.
Onder het oostelijk wad wordt het wad onder Ameland, Engelsmanplaat, Schiermonnikoog en de beide Rottums verstaan.

Prielen – Dollard

Duitse wad

Prikken geul – Minseneroog (DE)

Deense wad

In de zomer van 2019 heb ik met de Groninger Wadloopvereniging Arenicola diverse Deense waddeneilanden belopen.

Grijze en Gewone Zeehonden – Zandplaat nabij Langli (DK)

Zie ook