Wadlopen naar Engelsmanplaat

Wadlopen Engelsmanplaat Kaart

Wadlopen kan ook naar onbewoonde bestemmingen. Tussen Ameland en Schiermonnikoog ligt ten zuiden van een groot zandrif de Engelsmanplaat verscholen. Het is mogelijk om de daarop aanwezige kaap en vogelwachtershuisje te bezoeken. De tocht is relatief eenvoudig en er hoeven slechts twee geulen gepasseerd te worden. Toch is deze wadlooptocht niet licht omdat er in hetzelfde getij weer teruggelopen moet worden.

Het is ook mogelijk om na de Engelsmanplaat door te lopen naar een grote zandbank het Rif en je daar door een boot op te laten pikken. De extra kosten worden dan hoofdelijk omgeslagen (+€27,50 p.p. vanaf 8 deelnemers of +€300 totaal).

Zwaarte: 3/5
Afstand: 15 km
Duur: 4 uur
Kosten: €25 p.p.
Vertrek: Wierum

Zie ook het fotoverslag van een tocht op 10 juli 2020.

Wadlopen naar Engelsmanplaat, Vogelwachtershuis de ‘Kalkman’

Zie ook