Herstel duindynamiek

Op steeds meer plekken op de Waddeneilanden worden de duinen doorgestoken. In augustus van 2021 bekijk ik het resultaat van de ingrepen op Ameland om de dynamiek daar weer terug te krijgen.

Grijze duin begroeid met o.a. bramen en duindoorn.

Vanuit het perspectief van waterveiligheid werden op alle eilanden stuifdijken aangelegd. De natuurlijk dynamiek werd gebruikt om zand in te vangen in een lange duin parallel aan het strand. Dit voorkwam dat de oostkant van een eiland met een storm overspoeld werd of zelfs in zee verdween. Dit had helaas ook als effect dat het zand niet meer vrij het eiland op kon stuiven. Op de achterliggende duinen vond successie plaats waardoor de typische duinvegetatie verdween en groter planten en struiken de duinen overgroeide. Dit worden de zogenaamde grijze duinen genoemd.

Witte duin ontstaan achter het gat wat in de stuifdijk gegraven is.

Door gaten in de stuifdijk te graven en de toppen er af te duwen kan het zand weer van het strand tot achter de stuifdijk waaien. Hierdoor ontstaat er weer nieuwe zogenaamde witte duinen waar de typische pionierssoorten in terug kunnen keren zoals het duinviooltje.

Het duinviooltje krijgt weer een kans in het verstoven zand.