Wadlopen naar Engelsmanplaat

Wadlopen Engelsmanplaat Kaart

Wadlopen kan ook naar onbewoonde bestemmingen. Tussen Ameland en Schiermonnikoog ligt onder een groot zandrif de Engelsmanplaat verscholen. Het is mogelijk om de daarop aanwezige kaap en vogelwachtershuisje te bezoeken. De tocht is relatief eenvoudig en er hoeft slechts één geul gepasseerd te worden. Toch is deze wadlooptocht niet licht omdat er in hetzelfde getij weer teruggelopen moet worden.
Het is ook mogelijk om na de Engelsmanplaat door te lopen naar het Rif en je daar door een boot op te laten pikken. De extra kosten worden dan hoofdelijk omgeslagen.

Zwaarte: 3/5
Afstand: 15 km
Duur: 4 uur
Kosten: €25 pp
Vertrek: Wierum

Wadlopen naar Engelsmanplaat, Vogelwachtershuis de ‘Kalkman’

Zie ook