Behoud van de wadden

Avontuurlijk Wadlopen vindt het belangrijk dat het Wereld Erfgoed Waddenzee behouden blijft voor de volgende generaties. We dragen hier aan bij door educatie, schoonmaakacties en ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor het behoud van de Waddenzee.

10% doneert Avontuurlijk Wadlopen aan natuurorganisaties

Educatie

Door wadlooptochten te organiseren en mensen te laten zien hoe mooi de wadden zijn, wordt de maatschappelijke draagkracht voor het behoud van het gebied vergroot.

Donaties

Avontuurlijk Wadlopen doneert 10% van zijn inkomsten aan de volgende organisaties:

  • Waddenvereniging (Wadden)
  • It Fryske Gea (natuurgebieden zoals bij Moddergat, Noorderleech en Ameland)
  • Natuurmonumenten (natuurgebieden zoals Griend, Dollard, Uithuizerwad en Lauwersmeer)
  • Sea Shepherd (zeeën en oceanen algemeen)

Door deel te nemen aan onze wadlooptochten steun je dus automatisch deze organisaties.

Acties

Bij rampen zetten de gidsen van Avontuurlijk Wadlopen zich in. Ze zijn aangesloten bij de groep Profesionele Vrijwilligers waarop een beroep gedaan kan worden bij rampen. Zo waren de gidsen actief na de containerramp met de Ms Zoë in januari 2019, waarbij 342 zeecontainers over boord sloegen. Ze ruimde afval op in de drassige kwelders van Groningen, een gebied dat voor de meeste vrijwilligers onbereikbaar was.

Duurzaam vervoer

De reizen naar het wad worden grotendeels met het OV of deelauto’s gedaan. Bij het boeken van veerboten wordt de symbolische bijdrage aan klimaatcompensatie gedaan. Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor het gebied.