Afkalvende kwelder Wierum

Bij het Friese kustplaatsje Wierum ligt er in de bocht van de zeedijk een kleine kwelder en zomerpolder. Een mooi natuurgebiedje met cultuurhistorische waarde. Het gebied ligt buitendijks waardoor het bij een storm met hoge waterstanden onder water loopt.

Kwelderrestanten in zee, op sommige brokken groeit zelfs nog gras. Op de achtergrond de kerk van Wierum.

In de luwte van een stenen dammetje en een paar rijshouten dammen kon het slik bezinken en de kwelder laagje voor laagje aangroeien. Nu deze dammen zijn verweerd en niet meer onderhouden worden kalven de golven de kwelder en het zomerdijkje steeds verder af. De omliggende bewoners hebben daarom handtekeningen verzameld ter behoud van deze kwelder.

Onder de graszoden ligt een keurig gelegde bestrating van bakstenen.

Ondanks dat ik al vele tochten vanaf de rand van deze kwelder richting de Engelsmanplaat gelopen heb, heb ik pas in de winter van 2023 de tijd genomen om dit mooie stukje wad te verkennen.

Waar het zomerdijkje door de zee ondermijnd wordt, komen de bakstenen als puin in zee te liggen.
Het zomerdijkje met daarop een schapenpad verdwijnt richting het oosten in Zee.

Situatie 2010
Situatie 2017
Situatie 2021